חידות

דבר העורך:  התכוננתי ל”מבול” של תשובות, אבל בעת כתיבת שורות אלו יש בקושי “זרזיף”. נשמח לתגובותיכם גם אם לא תהיינה מלוות בפתרונות מלאים. בגיליון זה מפורסמים רק רמזים – הפתרונות המלאים יפורסמו בגיליון פברואר.

לחידות המוצגות בגיליון זה יפורסמו פתרונות בגיליון הבא. נשמח לקבל את פתרונותיכם באמצעות המקום המיועד לכך בתחתית העמוד עד 25.01.15,גם פתרונות לגיליון הקודם (לאחר שקבלתם רמזים) יתקבלו בברכה. אנא ציינו את שמכם, היישוב בו אתם גרים, שם ביה”ס שלכם והכיתה בה אתם לומדים. בגיליון הבא יפורסמו שמות הפותרים נכונה, וכן יובאו פתרונות יפים שייכתבו על ידכם.

חידה 1– שנת 2015 בפתח

יש להראות כי עבור כל \({N}\) טבעי, המספר :\({1000^N -1}\)  איננו מחלק את המספר: \({2015^N -1}\).

חידה 2– מקלות הקטורת

ברשותכם \({2}\) מקלות קטורת, ידוע שכל מקל דולק בדיוק שעה אחת. המקלות אינם אחידים (כלומר קצב הבערה אינו קבוע) ברשותכם קופסה מלאה של גפרורים, כך שהנכם יכולים להדליק ולכבות את המקלות כרצונכם. איך ניתן לקבוע זמן של \({45}\) דקות בדיוק.

חידה 3– קידוח הנפט

\({4}\) אסדות תוחמות שטח קידוח נפט מלבני בים התיכון . מהאסדות הצפון-מערבית, צפון-מזרחית, ודרום-מזרחית נמדדו המרחקים לתחתית בור הקידוח: \({4,700}\) מ’, \({5,200}\) מ’, ו- \({3,200}\) מ’ בהתאמה. מהו המרחק מהאסדה הדרום-מערבית לתחתית בור הקידוח?

רמזים לחידות מגיליון דצמבר 2014

חידה 1– היכן המטבעות המזויפות?  – יש לתת את הדעת שכששוקלים מספר מטבעות מזויפות המשקל קטן במספר זהה של גרמים.

חידה 2– הקוסם– נתן למצוא קשר בין השארית בחלוקה ל \({9}\) של המספר המחושב לשארית בחלוקה ל \({9}\) של המספר המקורי.

חידה 3 – ניסור קוביה – הסתכלו על הקובייה המרכזית שבתוך הקובייה של \({3*3*3}\).

חידה 4 – החשמלאי במגדל – ניתן לבצע את המטלה בעלייה אחת וירידה אחת עבור כל \({n>2}\). איך נתן לעשות זאת?

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

תשובות לחידות יש להזין כאן:

באפשרותך לשלוח בקובץ מסוג pdf, doc, docx