חידות לילדים

 1. כמה אפסים יש בסוף המספר \(1000! \) (אלף עצרת)?
  מהי הספרה האחרונה שאינה \(0 \)?
 2. לכמה חלקים מחלקים \(2014 \) ישרים את המישור, אם אין ביניהם שניים מקבילים, ואין שלושה שנפגשים באותה נקודה?
 3. מהו המספר המקסימלי של קטעים שאפשר להוציא מנקודה במרחב, כך שהזווית בין כל שניים מהם תהיה קהה?
 4. מהו המספר המינימלי \(n \) שכל מספר גדול מ-\(n \) אפשר לבטא כסכום של כפולות  לא שליליות של \(11 \) ו-\(13 \)?
  (למשל, המספר \(59 \) ניתן לכתיבה בצורה כזו, כי הוא שווה ל  \(11*3 + 2*13 \) ואילו המספר \(60 \) אינו ניתן לכתיבה בצורה כזו.כדאי לנסות קודם עם צמדי מספרים קטנים מ-\(11 \) ו-\(13 \) !)

  שם (חובה)

  דואר אלקטרוני (חובה)

  תשובות לחידות יש להזין כאן:

  באפשרותך לשלוח בקובץ מסוג pdf, doc, docx