חידות לילדים

1. בבקבוק, כוס, קנקן וצנצנת יש חלב, לימונדה, קוואס ומים. ידוע שמים וחלב לא בבקובוק. הכלי עם הלימונדה נמצא בין הקנקן והכלי עם הקוואס. לימונדה ומים  לא בצנצנת. איזה נוזל נמצא בכל כלי.
 2. באיור  מצויירת מטרה. באיזו נקודה צריך לפגוע וכמה פעמים כדי לקבל בדיוק 1000 נקודות (ראה איור למטה)?
3. מצאו ספרות x,y  של מספר חמש ספרתי 42x4y אם ידוע שהמספר מתחלק ב 72.
4. אילו מספרים יש יותר: אלו שמכיליםפ את הספרה 1  או אילו שלא.
5. נתון ריבוע 5×5 שבו רשומים 25 מספרים(ראה איור למטה). בוחרים מספר באקראי, מקיפים אותו בעיגול ומוחקים את כל המספרים באותה שורה ועמודה של המספר הנבחר. בוחרים מספר אחר, מקיפים אותו בעיגול ומוחקים את כל המספרים באותה שורה ועמודה.
נסכום את המספרים המוקפים בעיגול. נקבל שלא משנה אילו מספרים נבחר, הסכום הוא 56. נסו להסביר את התופעה.
quid

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

תשובות לחידות יש להזין כאן:

באפשרותך לשלוח בקובץ מסוג pdf, doc, docx