חידות לילדים

1. בחנות יש ארגזים של 16,17,21 ק”ג  של דבק שפכטל. איך לקבל 185 ק”ג של חומר בלי לפתוח את הארגזים?
2. באיור נתון כפל בטור של שני מספרים. חלק מהספרות הוחלפו בכוכבים. מצאו את המספרים המחוקים.
***
8*   
***
  ****
0****
3. תלמיד קנה 4 ספרים. כל הספרים בלי הראשון עולים 42 אגורות, כולם בלי השני-40, בלי שלישי-38, בלי רביעי-36. כמה עולה כל ספר?
4. באילו מקרים בחודש יש 5 ימים שני?
5. על השולחן מונחים 15 עפרונות.שני שחקנים לוקחים לפי תור  אחד,  שניים או שלושה עפרונות. מפסיד זה שלוקח את העיפרון האחרון. מה צריכה להיות האסטרטגיה של השקן הראשון כדי לנצח?

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

תשובות לחידות יש להזין כאן:

באפשרותך לשלוח בקובץ מסוג pdf, doc, docx