חידות לילדים

1. מוצג מטה חישוב בטור של כפל של שני מספרים. חלק מהספרות נמחקו והוחלפו על ידי כוכבים. נסו לשחזר את המספרים החסרים.

*2*
  7 *
* * *
   * * * *
8 * * * *

2. בפינה השמאלית התחתונה  של לוח שחמט  שמו כלי דמקה. שני שחקנים מזיזים אותה לפי התור לריבוע השכן. הכיוונים המתוארים הם אלו המסומנים באיור. 

מנצח זה שבתורו מגיע למשבצת הימנית העליונה. מה צריכה להיות האסטרטגיה של השחקן הראשון כדי לנצח?

ches

3. נסו להקיף את הצורה שבאיור מבלי להרים את העיפרון מהדף ובלי לעבור על אותו קו פעמיים.

pen

4. סכום של המחוסר, המחסר וההפרש שווה ל-624. מצאו את המחוסר, המחסר וההפרש אם ההפרש קטן ב-56  מהמחסר.

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

תשובות לחידות יש להזין כאן:

באפשרותך לשלוח בקובץ מסוג pdf, doc, docx