חידות לילדים

שאלה 1
מצאו משקל של דג, אם ידוע שהזנב שלו שוקל 2 קילו, הראש שוקל בדיוק כמו ששוקלים הזנב וחצי מהגוף, והגוף שוקל בדיוק כמו ששוקלים ביחד הזנב והראש.

שאלה 2
ריבוע מחולק ל-36 ריבועים. ל-35 מתוכם יש שטח זהה ששווה ל-1 מ”ר ולאחד מהריבועים יש שטח ששונה מ-1 מ”ר. איזה שטח יש לריבוע הנותר?

שאלה 3
הצורה שבאיור חסומה על-ידי חצי-מעגל ברדיוס 2, ושני חצאי-מעגלים ברדיוס 1. חלקו את הצורה ל-4 צורות שוות שטח.

quest

שאלה 4
כמו שאתם מבחינים בודאי לא מתקיים השוויון 1212016  = 742586 + 829430. הסיבה היא שספרה אחת (נסמן אותה x) נמצאת במקום ספרה אחרת (נסמן אותה y ) ובמקום ספרה  x בכל מקום מופיעה הספרה y . מהן הספרות ?

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

תשובות לחידות יש להזין כאן:

באפשרותך לשלוח בקובץ מסוג pdf, doc, docx

2 תגובות על חידות לילדים