חידה לגדולים

נתונות במרחב \({2014}\) נקודות כחולות ו-\({2014}\) נקודות אדומות. הוכיחו שסכום המרחקים בין כל \({2014^2}\) הזוגות של נקודות בצבעים שונים גדול או שווה לסכום כל המרחקים בין זוגות של נקודות כחולות, ועוד סכום כל המרחקים בין זוגות של נקודות אדומות.

רמז: פתרו זאת תחילה במקרה הפרטי שכל הנקודות נמצאות על אותו ישר.

שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

תשובות לחידות יש להזין כאן:

באפשרותך לשלוח בקובץ מסוג pdf, doc, docx