דבר העורך

אלכסנדר גיבנטל, מתמטיקאי מאוניברסיטת ברגלי בקליפורניה, שמקצועו הוא גיאומטריה, תרם לגיליון הזה מאמר על המאפיינים הגיאומטריים של משטחים. במיוחד – קשר מפתיע, שהתגלה במאה התשע עשרה, בין קומבינטוריקה לעקמומיות של משטחים.

אנה ליזהטוב חוזרת עם מאמר על קומבינטוריקה אינסופית. בין השאר היא פותרת לנו חידה שהופיעה בגיליון קודם – מדוע השערת החלוקה הלא ידידותית של גרפים נכונה כשבגרף כל קדקוד מחובר רק למספר סופי של קדקודים אחרים.

כותב סדיר נוסף הוא אליהו לוי, שכתב מאמר בשבחן של השערות – כולנו אוהבים השערות, אבל מדי פעם צריך גם להסביר למה.

וכמובן – מדור החידות של דני לובזנס.

תודה לעושים (ולעושות) במלאכה.